આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ/ अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

મારા બધા વાચક મિત્રોને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસની શુભકામનાઓ.

पंक्तियां हिंदी में:

मातृभाषा से हम हमारे जडों से जुड़ते है,
मातृभाषा से हम हमारे अस्तित्व से जुड़ते है।

मातृभाषा का सम्मान करें,
मातृभाषा का गौरव करें।

मातृभाषा से प्रेम करें,
मातृभाषा दिवस मनाएं।

मेरे सभी पाठकों को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं।

4 thoughts on “આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ/ अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

Add yours

  1. बहुत ही सुंदर कहा दीदी

    हम सब छोड़ देंगे पर माँ को नहीं और उसकी भाषा को नहीं 💕🤗

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: