રાખ થઈ જાય સંબંધો / राख हो जाए रिश्तें (#લઘુકાવ્ય #लघुकाव्य – 2)

  બળતી રહે
   લાગણીઓ
અભિમાન હાવી થવાની
આગમાં
અને
રાખ થઈ જાય
  સંબંધો!

हिंदी में अनुवाद

जलती रहे
भावनाएँ
अहम के हावी
होने की आग में
  और
राख हो जाए
  रिश्तें!

5 responses to “રાખ થઈ જાય સંબંધો / राख हो जाए रिश्तें (#લઘુકાવ્ય #लघुकाव्य – 2)”

Leave a Reply

%d bloggers like this: