છે મારામાં જીગર

તારે મને માનસિક રીતે તોડવી જ છે ને,તો તોડી લે મને.છે મારામાં જીગર,તુટીને ફરીથી જોડાવાનું. તારે મને માનસિક તાણ, પરેશાની જ આપવી છે ને,તો તપાય,

डर

जैसे मौत के डर से कोई जीना नही छोड़ देता, वैसे डर डर के जीने में, क्या रखा है दोस्त? मर मर के जीने में,

एक सुंदर आदत

चलो आज….किसी और से नहींं,खुद से बातें करे।खुद के कार्य पे नज़र डाले,खुद के विचारों पे नज़र डाले,खुद से हुई भूलों को पहचाने,खुद से ही

1 12 13 14 15 16 30