હનુમાન ભગવાનના ૧૨ નામ અને અર્થ (हनुमान भगवान के १२ नाम और अर्थ)

હનુમાનજી:- જેમણે ભારતીય મહાકાવ્ય રામાયણમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવેલી છે. જે શિવ ભગવાનનો અવતાર છે અને શ્રીરામના પરમ સેવક અને ભક્ત છે. જે તાકાત અને બુદ્ધિના સાગર છે. જે અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિના દાતા છે. જે દરેક યુગમાં હાજરાહજૂર છે, અમર છે. ૧) હનુમાનજી - જેમના જડબા તુટેલા છે હનુમાનજીના જડબા (સંસ્કૃતમાં હનુ) ઈન્દ્રના... Continue Reading →

आज का युग

पूर्व युग में भगवान को पूजते थे, और आज के युग में पैसों को पूजते है। द्वापर युग में तो कृष्ण की लीलाएं थी, और कलयुग में पैसों की लीलाएं है। कृष्ण की लीलाएं जैसे, गोकुल में गायों को चराना, गोपीयों के घर से माखन चुराकर खाना, अधर्म जैसी सोच रखनेवाले कंसमामा को हराना, द्रोपदी... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: