ભાવનાત્મક સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલાક વિચારો / भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कुछ विचार

Reblog with some modifications

Harina's Blog

હરખ એ લોકોને જ બતાવવો,
જે લોકોને તમારા હરખને જોવામાં રસ હોય,
ઘણાં લોકોને તમારા હરખને તોડવામાં જ રસ હશે.

તમારી સિદ્ધિઓ એ લોકો સાથે જ પ્રદર્શિત કરો,
જે લોકોને તમારી સફળતા માટે ગર્વ કરવામાં રસ હોય,
ઘણાં લોકોને તમારી ઈર્ષા કરવામાં જ રસ હશે.

દિલની વાત એ લોકો સાથે જ કરો,
જે લોકોને તમારી વાત સાંભળવા માં રસ હોય,
ઘણાં લોકોને તમારી જોડે સ્વાર્થ ના સંબંધ રાખવામાં જ રસ હશે.

આંસુ એ લોકો સાથે જ પાડજો,
જે લોકોને તમારા આંસુ લુછવા માં રસ હોય,
ઘણાં લોકોને તમારો વિરોધ કરવામાં જ રસ હશે.

हिंदी में पढ़िए:

आनंदोल्लास उनको ही दिखाएं,
जिनको आपके आनंदोल्लास में शामिल होना पसंद हो,
कुछ लोगों को आपके आनंद के कारण को मिटाने में ही दिलचस्पी होगी।

आपकी उपलब्धियों को उन लोगों के साथ ही साझा करें,
जिन लोगों को आपकी सफलता के लिए गर्व महसूस होता हो,
कुछ लोगों को आपकी ईर्ष्या करने में ही…

View original post 53 more words

4 thoughts on “ભાવનાત્મક સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલાક વિચારો / भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कुछ विचार

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: