ખોવાઈ ગયો સમય / खो गया समय

જેમ પાનખર ઋતુમાં ઝાડના પાંદડા ખરી પડે છે,
તેમ જીવનનો પાંદડા રૂપી સમય ખરી પડે છે.

જીવનમાં જીતવાની ચાહમાં ને ચાહમાં,
જીવન જીવવાનો સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો.

જીતવું અને જીવવું એનો ફરક સમજાયો,
ત્યારે સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો.

જીવનમાં એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરવાની ચાહમાં ને ચાહમાં,
જીવનમાં એકબીજા સાથે આનંદ મેળવવાનો સમય ક્યાંય ખોવાઈ ગયો.

સમયને શોધવા નીકળી હુ જ્યારે,
ત્યારે સમજાયું, જાગ્યા ત્યારથી સવાર.

આપુ છુ સમય હવે જીવનનો આનંદ મેળવવામાં,
આપુ છુ સમય હવે જીવનને સુંદર બનાવવામાં.

મળી રહી છે દિલમાં શાંતિ અનેરી!
મળી રહી છે જીવનમાં સમજણ અનેરી!

*हिन्दी में अनुवाद*

*खो गया समय*

जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ के पत्ते झड़ते है,
वैसे जीवन के पेड़ रूपी पत्ते झड़ते है।

जीवन में सिर्फ जीतने की चाहत में,
जीवन जीने का समय कही खो गया।

जब जीतने का और जीने का फर्क समझ आया,
तब जीने का समय कही खो गया।

जीवन में एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करने की चाहत में,
जीवन में एक-दूसरे के साथ आनंद पाने का समय कही खो गया।

जब चली खोजने समय को,
तब समझी, जब जागो तब सवेरा।

देती हु समय,अब जीवन को आनंदित बनाने में,
देती हु समय,अब जीवन को सुंदर बनाने में।

मिल रही है दिल में शांति अनेरी,
मिल रही है जीवन में समझ अनेरी।

8 comments

  1. વાહ હરીનાબહેન…
    આપની કવિતા વાંચતાં વાંચતાં,
    ખબર જ ના પડી
    મારો સમય ક્યાં ખોવાઈ ગયો.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s